Voorwoord

Schuin tegenover waar ik woon in de Venestraat te Nijkerk staat een groot gebouw. In mijn jeugd, dus zo’n 55 jaar geleden, was op de begane grond aan de linker kant een kantoor van de Rijksbelastingdienst en rechts het kantoor van de gemeenteontvanger. Op de 1e etage woonde boven het belastingkantoor de gemeenteontvanger Klaas van den Akker en aan de andere kant woonde de heer Voorn, een kunstschilder. Daarboven een grote zolder in twee delen, waar ik met mijn buurjongen Henk van den Akker speelde en waar wij stiekem proefden van de appeltjes en van de walnoten van de heer Voorn die op zolder lagen te drogen.

Al vroeg in mijn jeugd hoorde ik dat daar vroeger een Franse school was. Bij ons thuis kwam een hele deftige dame die mejuffrouw Kievits heette en haar vader was hoofd van de Franse school geweest, zo werd mij verteld. Later kwam er een herinneringssteen in de muur dat prof. Eijkman daar was geboren. Ook zijn vader was hoofd van de school. Dat maakte allemaal grote indruk op mij en zo ontstonden de vragen; wat was een Franse school, wie woonden daar en hoe ging dat?

Bij het onderzoek naar de geschiedenis van mijn eigen huis en haar bewoners kwam ik namen tegen als Mr Van Driel, Mr. Perduijn en Mr. De Jong zijnde Franse Messieurs en Professeurs aan de Franse school. Die woonden dus blijkbaar niet in de kostschool, maar tegenover de school.

Om antwoorden op mijn vragen te krijgen ben ik bij de Stichting Oud Nijkerk gaan kijken in de archieven en heb navraag gedaan of iemand wat meer wist van de Franse school. Dat bleek tegen te vallen en er is ook bijna niets over gepubliceerd. Zo schrijft G. Beernink wel over de Duytsche en de Latijnsche school, maar nauwelijks iets over de Franse school. Dat geldt ook voor het boekje over Tweehonderd jaar Openbaar Onderwijs In Nijkerk, waarin alleen maar staat dat er kostschool was met een Franse bovenmeester.

Vervolgens op internet gezocht naar Franse school, maar ook daar weinig informatie kunnen vinden. Wel veel over de Latijnse scholen. Tenslotte via de bibliotheek het boek gelezen “Geschiedenis van de school in Nederland” door Boekholt & De Booy. En tot mijn verrassing schrijven zij ook dat er weinig onderzoek is gedaan naar de Franse school in Nederland. Niettemin heb ik hieruit veel informatie kunnen halen.

In het archief van de gemeente Nijkerk staan een aantal dozen met materiaal dat betrekking heeft op de Franse school in Nijkerk. Met hulp van Dion Van Hooren ben ik daarin gaan zoeken en heb mijn ontdekkingen in dit verhaal verwerkt. Wel gehandicapt doordat een aantal van de documenten in het Frans zijn geschreven, maar met een woordenboek en nog wat restkennis van de Franse taal van de ULO, mij bijgebracht door meester Fossen, is het meeste wel ontcijferd.

Veel leesplezier.