Hoofdstuk 6: Gebruik gebouw na de Openbare Fransche kost- en dagschool

Bij raadsbesluit van 13 november 1860 werd met ingang van 1 januari 1861 de openbare Fransche kost- en dagschool voor jongens in Nijkerk opgeheven.

Het gebruik werd daarna voortgezet als bijzonder school tot 1 september 1894. Bij raadsbesluit van 25 mei 1894 met ingang van 1 september 1894 openbare (lagere) school met uitgebreid leerplan.

Sedert 1 juli 1909 andere bestemmingen dan schoolgebouw, zoals: Militiezaal, belasting-kantoor, kantoor gemeenteontvanger, tijdelijk gemeentehuis en asielzoekerscentrum.

De hoofdbewoners van de 1e etage waren in de 18e en 19e eeuw kostschoolhouders en hoofdonderwijzers. De heer H.H.Kieviets was het laatste hoofd van de Franse school. Daarna bewoond door de fam. Van den Akker als gemeenteontvanger en fam. Voorn als Kunstschilder en door de fam. Van Ommeren.

Sinds 1997 is het pand in bezit en wordt bewoond door de Fam. Rammelt-Keerssemeeckers.