Het Eijkmanhuis

Op de Venestraat 37 te Nijkerk staat het geboortehuis van Prof.Dr. Chr.Eijkman. Hij leefde van 1858 tot 1930. Deze heer Eijkman was in 1929 de eerste Nederlandse Nobel prijswinnaar voor Geneeskunde.

Venestraat 37 is in twee fases gebouwd. Het eerste gedeelte in de 17e eeuw en het tweede gedeelte is er in de 19e eeuw tegen aan gebouwd.
Dit monumentale huis waarin hij is geboren deed op dat moment dienst als Franse kostschool. Dit betekende niet dat er alleen franse leerlingen waren maar betekende alleen dat er ook franse les op het programma stond. De vader van Eijkman was toen directeur van de kostschool. Dit was geen gemakkelijke man. In het Nijkerse archief komt regelmatig een briefwisseling voor met het toenmalige gemeente bestuur. Hieruit is duidelijk te zien dat de verstandhouding met de werkgever, de gemeente, niet zo goed was.

Venestraat 37 heeft van 1772 tot 1894 de functie van kostschool vervuld. Daarna heeft het dienst gedaan als burgermeester woning, distributiekantoor, en particuliere bewoning. In de 80 en 90-er jaren van de vorige eeuw is het gebruikt als asielzoekerscentrum. In 1996 is het door de Woningstichting Nijkerk verkocht aan de familie Rammelt. In eerste instantie was het de bedoeling dat het pand samen met de familie Boas gekocht zou worden maar uiteindelijk heeft de familie Rammelt het pand alleen gekocht.

Het pand werd in 3-en gedeeld. Het grootste appartement werd bewoond door de familie Rammelt-Keerssemeeckers. Vervolgens werd één appartement, Venestraat 37A, bewoond door de moeder van Lucienne Rammelt-Keerssemeeckers , te weten Marie-Jose Delcourt. Het derde appartement , Venestraat 37B, werd bewoond door de zuster van Guus Rammelt, te weten Lottie Rammelt. Marie-Jose Delcourt overleed helaas een jaar later. Hierna is dit appartement door een aantal personen bewoond. Luc van de Auwera, ”onze” Belg, heeft er een periode van zes jaar gewoond.