Venestaat 37

In Nijkerk werden twee mannen geboren die een wereldnaam kregen en waarvan in grote encyclopedieën levensbeschrijvingen zijn opgenomen. De één is Bernardus Kardinaal Alfrink. De ander is Christiaan Eijkman, nobelprijswinnaar voor geneeskunde en grondlegger van de leer der vitamines. Op 11 augustus 1858 werd hij geboren in het gebouw Venestraat 37. Dit uit de 17e eeuw stammende rijksmonument was van 1772 tot 1894 de Franse kostschool. Daarna heeft het andere bestemmingen gehad zoals o.a. openbare (lagere) school met uitgebreid lager leerplan, militiezaal, kantoor voor ontvanger der directe belastingen en kantoor van de gemeenteontvanger. De hoofdbewoners waren in de 18e en 19e eeuw kostschoolhouders en hoofdonderwijzers. De heer H.H.Kieviets was het laatste hoofd van de Franse school. Het was een gemeentelijke kostschool.

Sinds 1997 wordt het pand bewoond door de Familie Rammelt-Keerssemeeckers.